Yleiset myyntiehdot

Sopimusehdot

Nämä Sopimusehdot (mukaan lukien tähän viittaavat asiakirjat) sisältävät yleiset sopimusehdot, joita sovelletaan kaikkiin verkkosivuillamme listattujen tuotteiden toimituksiin.

Tehdessään tilauksen, asiakas sitoutuu noudattamaan Sopimusehtoja.

Asiakkaan tulee hyväksyä Sopimusehdot valitsemalla painikkeella sopimusehtojen lopussa "Hyväksyn". Tuotteiden tilaaminen edellyttää, että asiakas hyväksyy Sopimusehdot.


1. Yritys

Mister-Auto SAS (jäljempänä "Myyjä") ylläpitää verkkosivuja Internet-osoitteessa . Yritys on rekisteröity Lyonin yritysrekisteriin Ranskassa, yhtiönumero on 508 332 244 ja yrityksen toimipaikka on 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, France.


2. Käyttöoikeus

Tilauksen tekijän on oltava:

 1. oikeustoimikelpoinen; ja
 2. vähintään 18- vuotias

3. Sopimus

3.1 Tilaukset tehdään verkkosivujen kautta.

3.2 Tilaus muodostaa ostotarjouksen. Tilaus edellyttää Myyjän hyväksyntää. Myyjä toimittaa tilausvahvistuksen asiakkaalle sähköpostilla (jäljempänä "Tilausvahvistus"). Sopimus astuu voimaan, kun Myyjä on lähettänyt asiakkaalle Tilausvahvistuksen.

3.3 Sopimus koskee vain niitä tuotteita, joiden lähettäminen on vahvistettu Tilausvahvistuksessa. Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan tilaukseen kuuluvia tuotteita, joiden lähettämistä ei ole vahvistettu erillisellä Tilausvahvistuksella.

3.4 Huomioiden kohdan 5, Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä toimittamasta tuotteita jos:

 1. tilaus rikkoo näitä sopimusehtoja tai asiakkaan asuinpaikassa sovellettavaa lainsäädäntöä; tai
 2. tilauksessa annetut yhteystiedot ovat virheelliset tai puutteelliset.

4 Asiakastiedot, Tietosuoja ja tunnistaminen

Tilauksen tekeminen verkkosivuilla edellyttää, että Myyjä voi käsitellä tarvittavia tietoja asiakkaasta. Käyttämällä verkkosivuja asiakas antaa suostumuksensa asiakastietojen käsittelyyn ja vakuuttaa, että tiedot ovat oikeat.

Ennen tilauksen käsittelyä Myyjä saattaa joutua keräämään tietoja asiakkaan henkilöllisyydestä. Myyjä pidättää oikeuden pyytää asiakkaalta jäljennöstä passista.

Myyjä käyttää henkilökohtaisia tietoja vain tuotteiden toimittamiseen tai samankaltaisten tuotteiden markkinoimiseen. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Myyjälle.

Asiakastiedot voidaan luovuttaa tavaroiden toimittajalle tai luotonantajalle, joka rahoittaa tuotteiden oston.


5 Asiakkaan Oikeudet

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa ilmoittamalla siitä myyjälle 14 päivän kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tuotteen vastaanottamisesta. Jos kohdan 8.1 edellytykset täyttyvät, Myyjä hyvittää tuotteiden ostohinnan kohdan 12.1. (a) mukaisesti.

5.1 Kaupan voi peruuttaa sähköpostitse tai puhelimitse. Tuotteet on palautettava kohtuullisen ajan kuluessa Myyjälle. Asiakkaalla on velvollisuus käsitellä palautettavia tuotteita erityistä huolellisuutta noudattaen. Myyjä pidättää oikeuden periä tuotteen vääränlaisesta käsittelystä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

5.2 Tilausvahvistus sisältää yksityiskohtaisen selvityksen lainmukaisesta palautusoikeudesta. Tällä säännöksellä ei ole vaikutusta kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiin.


6 Asiakkaan oikeus purkaa kauppa

6.1 Poiketen edellä kohdasta 5, kohtien 6.2 ja 6.3, mukaisesti asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa, jos:

 1. toimitetut tuotteet ovat vahingoittuneet kuljetuksen aikana; tai
 2. toimitetut tuotteet ovat viallisia; tai
 3. toimitetut tuotteet eivät vastaa tilattuja tuotteita.

6.2 Kohdan 6.1 mukaan jos tuotteet ovat vahingoittuneet, viallisia tai eivät vastaa tilattuja tuotteita, asiakkaan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tuotteita ja välittömästi ilmoitettava Myyjälle kieltäytymisen syyt.

6.3 Jos tuotteiden vahingoittuminen, viallisuus tai vastaavuus ei ole todettavissa toimitushetkellä, asiakkaan on ilmoitettava siitä Myyjälle sähköpostitse tai puhelimitse kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai virhe olisi pitänyt havaita. Kaupan purkupyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot:

 1. tilausnumero,
 2. jokaisen tuotteen tuotenumero, sekä
 3. syy kaupan purkamiseen.

Kun Myyjä on käsitellyt palautetut tuotteet ja vahvistanut sähköpostitse hyvitysoikeuden, Myyjä hyvittää ostohinnan asiakkaalle kohdan 12.1 (b) mukaisesti.


7. Myyjän oikeus purkaa kauppa

Myyjä pidättää oikeuden purkaa kauppa (myös silloin, jos tilausvahvistus on toimitettu), jos:

 1. tilattua tuotetta ei ole saatavilla; tai
 2. jos asiakas viivästyy kauppahinnan maksamisessa kohdan 11 mukaisesti; tai
 3. Myyjä on estynyt toimittamaan tuotetta kohdassa 16 määritellyn ylivoimaisen esteen (Force Majeure) vuoksi.

8. Tuotepalautukset

8.1 Kohdan 5.1 ja 6.1 mukaisesti tehtyjen tuotepalautusten tulee täyttää seuraavat ehdot:

 1. palautuksesta on ilmoitettu Myyjän asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse;
 2. tuotteet on sijoitettu tuotteen toimittamisessa käytettyyn alkuperäiseen pakkaukseen;
 3. pakkaus on suojattu ja pakattu huolellisesti;
 4. asiakaspalvelusta on tilattu noutopyyntö paketille; ja
 5. paketti ja kuljetusasiakirjat (toimitetaan Myyjän puolesta) on lähetetty Myyjän osoittamalle kuljetusliikkeelle.

8.2 Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä tuotepalautuksista, joita ei palauteta kohdan 8.1 mukaisesti.


9. Toimitus ja toimitusaika

9.1 Tilaus katsotaan täytetyksi tilauksessa mainittuna toimituspäivänä.

9.2 Myyjä ei ole vastuussa asiakkaan antamista virheellisistä tai puutteellisista yhteystiedoista, minkä vuoksi virheettömien yhteystietojen toimittaminen on asiakkaan vastuulla.

9.3 Tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen Myyjällä ei ole velvollisuutta muuttaa asiakkaan toimitusosoitetta tai korvata sitä toisella osoitteella.

Tuotteiden toimitusaika on keskimäärin 5-7 työpäivää tilauksen tekemisestä. Toimitusaika kuitenkin vaihtelee toimituspaikan mukaan. Kaikki toimitukseen liittyvät ajat ovat arvioita eikä toimitusajankohta ole ratkaiseva.

9.4 Jos jotain tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Myyjä pidättää oikeuden toimittaa ainoastaan ne tuotteet, jotka ovat toimitettavissa. Mahdolliset hyvitykset suoritetaan kohdan 12.2 mukaisesti.

9.5 Myyjää ei voida pitää vastuussa, jos toimitus viivästyy myyjästä riippumattomista syistä (kuten määritelty kohdassa 16) tai johtuen asiakkaan ilmoittamista puutteellisista tai muutoin epäselvistä toimitustiedoista.


10. Vastuu ja omistusoikeus

10.1 Tuotteet ovat asiakkaan vastuulla toimitusajankohdasta alkaen.

10.2 Tuotteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle kun koko tuotteen hinta, mukaan lukien toimituskulut, on suoritettu Myyjälle.


11. Hinnasto, maksutavat ja laskuttamien

11.1 Tuotteiden hinta ja toimituskustannukset vastaavat sivustolla ilmoitettua, ellei hinnastossa ilmene selviä hintavirheitä, joiden olemassaolon asiakkaan voidaan olettaa ymmärtäneen.

11.2 Jollei erikseen ole toisin ilmoitettu, tuotteiden hinnat eivät sisällä tuotteiden pakkaus- ja toimituskuluja tai mahdollisia vakuutusmaksuja, jotka veloitetaan asiakkaalta erikseen.

11.3 Sivustolla ilmoitetut tuotehinnat sisältävät arvonlisäveron. Jos arvonlisäverokanta muuttuu tilauksen asettamispäivän ja toimituspäivän välisenä aikana, lopullinen hinta muutetaan vastaamaan voimassaolevaa arvonlisäverokantaa. Tämä ei kuitenkaan koske tuotteita, jotka on maksettu kokonaisuudessaan ennen arvonlisäverokannan muuttumista.

11.4 Tuotteiden hinnat ja toimituskustannukset voivat muuttua ilman erillistä huomautusta. Hinnanmuutokset eivät koske tilauksia, joista on lähetetty Tilausvahvistus.

11.5 Jos tuotteen hinnassa on selvä hintavirhe ja asiakkaan voidaan kohtuudella olettaa ymmärtäneen virheen olemassaolon, ei Myyjä ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisellä hinnalla.

11.6 Tuotteiden lopullinen toimitushinta sisältäen mahdolliset paketointi-, vakuutus- ja toimituskulut vahvistetaan Tilausvahvistuksen jälkeen toimitettavalla laskulla.

11.7 Tuotteet voidaan maksaa Myyjän hyväksymillä luotto- tai pankkikorteilla (VISA, MasterCard, American Express, Maestro) sekä tilisiirrolla. Tilisiirrolla maksetut tuotteet lähetetään asiakkaalle vasta suorituksen saavuttua Myyjän pankkitilille.


12. Hyvitys palautetuista tuotteista

12.1 Hyvityksen maksaminen:

 1. jos sopimuksen purkaminen on tapahtunut kohdan 5.1 mukaisesti, asiakkaalla on kuluttajasuojalain 6 luvun mukainen 14 päivän palautusoikeus, jonka kuluessa palautetut tuotteet hyvitetään asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (14) päivän kuluessa palautusilmoituksen vastaanottamisesta. Palautetuista tuotteista Myyjä hyvittää tuotteiden ostohinnan sekä palautuskustannukset, jos suoritus voidaan palauttaa tavanomaisella tavalla.
 2. jos sopimuksen purkaminen on tapahtunut kohdan 6.1 mukaisesti, palautetut tuotteet hyvitetään asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (14) arkipäivän kuluessa siitä, kun Myyjä on sähköpostitse vahvistanut, että palautus on oikeutettu hyvitykseen. Kohdan 13.3 mukaisesti Myyjä hyvittää viallisen tuotteen ostohinnan, mahdolliset postikulut sekä tuotteen palauttamisesta mahdollisesti syntyneet kohtuulliset kustannukset. Asiakas voi käyttää kirjautumisen poistolomaketta (PDF).

12.2 Kohtien 5, 6, 7, tai 9.4 mukainen hyvitys suoritetaan samalla maksutavalla kuin alkuperäinen maksusuoritus tehtiin.


13. Tuotteiden laatu

13.1 Myyjä vakuuttaa, ottaen huomioon kohdan 13.2, että myydyt tuotteet:

 1. vastaavat niiltä odotettua laatua, ja
 2. ovat soveltuvia siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu.

13.2 Ellei kirjallisesti ole sovittu, Myyjä ei anna tuotteille takuuta. Tämä ei rajoita tuotteen valmistajan mahdollisesti myöntämää takuuta. Asiakas vastaa valmistajan myöntämän takuun mukaisesti valmistajalle palautettujen tuotteiden kustannuksista.

13.3 Riippumatta ehdosta 13.2, Myyjä voi halutessaan hyvittää vialliseksi havaitun tuotteen 12 kuukauden sisällä tuotteen lähettämisestä. Asiakas on velvollinen todistamaan tuotteen viallisuuden riippumattoman asiantuntijan kirjallisella lausunnolla. Jäljennös lausunnosta tulee toimittaan Myyjän asiakaspalveluun mahdollisimman nopeasti vian havaitsemisesta tai kun vika olisi pitänyt havaita ja viimeistään edellä mainitun 12 kuukauden määräajan sisällä. Myyjän vastaanotettua ilmoitus viallisesta tuotteesta asiakkaalle lähetetään saapumisilmoitus, joka sisältää henkilökohtaisen asiakastunnisteen sekä ohjeet viallisen tuotteen palauttamiseksi. Myyjän todetessa tuote vialliseksi, asiakkaalle hyvitetään

 1. tuotteen ostohinta, ja
 2. palautuskulut.

13.4 Tuotteella ei ole kohdan 13.3 mukaista palautusoikeutta seuraavissa tilanteissa:

 1. jos vika on aiheutunut valmistajan antamien ohjeiden laiminlyönnistä tuotteen säilytyksessä, käyttöönotossa, asennuksessa, käytössä, huollossa tai valmistajan ohjeiden puuttuessa vika on aiheutunut edellä mainittujen asioiden huolellisen toiminnan laiminlyönnistä;
 2. jos vika on seurausta normaalista kulumisesta, tuottamuksellisesta vahingoittamisesta, välinpitämättömyydestä, huolimattomuudesta tai poikkeavista säilytys- tai käyttöolosuhteista.

14. Vastuunrajoitus

14.1 Asiakas on velvollinen varmistamaan, että verkkokaupassa tai puhelimitse tehty tilaus sisältää oikeat tiedot koskien toimitusosoitetta sekä tilattujen tuotteiden määrää ja laatua. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa tai muita kustannuksia, jotka aiheutuvat tämän kohdan 14.1 laiminlyönnistä.

14.2 Myyjä ei takaa tuotteiden soveltuvuutta tai sopivuutta mihinkään ajoneuvoon. Asiakkaan vastuulla on varmistaa tuotteiden soveltuvuus ja sopivuus aiottuun tarkoitukseen kyseisessä ajoneuvossa. Myyjä ei ole vastuussa mahdollisesta vahingosta tai muista asiakkaalle syntyvistä kustannuksista, jotka voivat aiheutua tuotteen asentamisesta tai käyttämisestä ajoneuvossa, johon ne eivät sovellu riippumatta asiakkaan tilauksen yhteydessä Myyjälle antamista tiedoista.

14.3 Myyjän sopimusrikkomusvastuu asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta ja muista kustannuksista rajoittuu enimmillään ostetun tuotteen arvoon, ottaen huomioon kohdan 14.5

14.4 Myyjä ei vastaa sopimusrikkomuksen perusteella asiakkaalle koituvista epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi:

 1. tulon tai liikevaihton menetys;
 2. liiketoiminnan menetys;
 3. liikevoiton menetys;
 4. toteutumatta jääneistä säästöistä;
 5. tietojen katoamisesta; tai
 6. hallinnollisista kustannuksista ja käytetystä ajasta.

Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan rajoita asiakkaan mahdollisuuksia saada korvausta ennakoitavista vahingoista, jotka kohdistuvat asiakkaan fyysiseen omaisuuteen tai muista välittömistä vahingoista, jotka eivät kuulu nimenomaisesti rajattuihin kohdan 14.4 a - f kategorioihin.

14.5 Tässä sopimuksessa ei rajoiteta asiakkaan oikeuksia saada korvausta tai myyjän vastuuta seuraavien tapahtumien osalta:

 1. kuoleman tai loukkaantumisen johdosta, mikä on seurausta myyjän huolimattomuudesta;
 2. petoksesta tai vilpistä.

Sopimuksella ei myöskään rajoiteta tai pyritä rajoittamaan asiakkaan laillisia oikeuksia.


15. Kirjallinen yhteydenpito

Sovellettavasta lainsäädännöstä johtuen osa annetusta tiedosta ja yhteydenpidosta tulee olla kirjallista. Käyttämällä sivustoa asiakas hyväksyy, että kyseinen materiaali on pääsääntöisesti sähköistä. Mahdolliset yhteydenotot tapahtuvat sähköpostitse tai Myyjän ilmoituksella Myyjän verkkosivuilla. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että sähköisesti tehdyt sopimukset, tiedotteet, tiedot, ja muu yhteydenpito, mikä käydään sähköisesti täyttää lain edellyttämän vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Tällä ehdolla ei kuitenkaan rajoiteta asiakkaan laillisia oikeuksia.


16. Ylivoimainen este

16.1 Myyjä ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta eikä vastaa suoritusvirheestä tai suorituksen myöhästymisestä, mikä johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta ylivoimaisesta esteestä (Ylivoimainen este / Force Majeure).

16.2 Ylivoimainen este kattaa kaikki toimet, tapahtumat, tapahtumatta jäämiset, poisjättämiset tai vahingot, jotka ovat Myyjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Rajoittamatta edellä mainittua, ylivoimaisia esteitä ovat muun muassa:

 1. lakko, työsulku tai muut vastaavat toimet;
 2. kansalaiskapina, mielenosoitus, maahanhyökkäys, terrorihyökkäys, tai terroristihyökkäyksen uhka, sota (myös ilman julistusta), sodanuhka tai valmistautuminen sotaan;
 3. tulipalo, räjähdys, myrsky, tulva, maanjäristys, vajoaminen, epidemia tai muu luonnon katastrofi;
 4. rautateiden, satamien, lentokoneiden, maantiekuljetusten tai muiden yksityisten tai julkisten kulkuneuvojen toiminnan estyminen;
 5. julkisen tai yksityisen tietoliikenteen häiriöt;
 6. valtioiden lainsäädäntö, sääntely ja rajoitukset; ja
 7. pandemia tai epidemia.

16.3 Sopimusvelvoitteen mukainen suoritusvelvollisuus lykkääntyy Ylivoimaisen esteen ajalta ja Myyjällä on oikeus pidentää toimitusaikaa esteen kestolla. Myyjä pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja lopettaakseen Ylivoimaisen esteen tai löytämään keinon, jolla sopimusvelvoite voidaan täyttää Ylivoimaisesta esteestä huolimatta.

16.4 Jos Ylivoimainen este kestää pidempään kuin 30 päivää, on Myyjällä oikeus peruttaa tilaus kohdan 7 mukaisesti.


17. Vastuuvapautus

17.1 Jos Myyjä ei jossain vaiheessa sopimusta edellytä asiakkaalta tiukkaa sopimusvelvollisuuksien tai sopimusehtojen ja -edellytysten noudattamista, tai jos Myyjä ei käytä kaikkia sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai vaadi välittömästi korvauksia, ei Myyjä luovu sopimuksesta johtuvista oikeuksistaan tai luovu korvauksesta eikä asiakas vapaudu sopimusehtojen noudattamisesta.

17.2 Jos Myyjä pidättäytyy toimista koskien sopimusrikkomusta, Myyjä ei luovu mahdollisista oikeuksistaan koskien muita tai myöhempiä sopimusrikkomuksia.

17.3 Sopimusehdoista ja vaatimuksista luopuminen tapahtuu Myyjän nimenomaisella kirjallisella luopumisilmaisulla.


18. Ehtojen itsenäisyys

Jos tuomioistuin tai muu päätösvaltainen viranomainen päättää, että jokin tämän sopimuksen kohta, ehto tai säännös on pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton missään määrin, vain tämä päätöksen vaatima kohta korvataan, sopimuksen muiden osien jääden tällöin sitoviksi.


19. Sopimuskokonaisuus

19.1 Nämä Sopimusehdot sekä muut nimenomaisesti mainitut asiakirjat muodostavat osapuolien välille sopimuskokonaisuuden, joka korvaa kaikki aikaisemmat keskustelut, kirjeenvaihdot, neuvottelut, menettelyt tai sopimukset koskien sopimuksen asiasisältöä.

19.2 Osapuolet tiedostavat, että sopimuksen synnyttyä kumpikaan osapuoli ei ole riippuvainen osapuolten huolimattomasta tai tahattomasta ilmaisuista tai takuusta, joka ei ole osa tätä sopimusta tai asiakirjat eivät viittaa niihin.

19.3 Osapuolet hyväksyvät, että osapuolten vastuu ja seuraukset koskien sopimuksessa huolimattomasti tai tahattomasti annettuja ilmaisuja ja takuita rajoittuu vain sopimusrikkomukseen.

19.4 Myyjä sitoutuu noudattamaan näitä Sopimusehtoja ja asiakirjoja, joihin on nimenomaisesti viitattu tämän sopimuksen asiasisällössä. Myyjä vastaa valtuutetun asiamiehen kirjallisesti antamista asiallisista tiedonannoista ja ilmaisuista, jotka saattavat muuttaa näitä Sopimusehtoja


20. Myyjän oikeus muuttaa sopimusehtoja

20.1 Myyjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa Sopimusehtoja vastaamaan markkinoilla vallitsevaa tilannetta, teknologian muutoksia, maksutapojen kehittymistä, lainsäädännön ja sääntelyn muutoksia sekä Myyjän järjestelmän muutoksia.

20.2 Asiakas sitoutuu noudattamaan tilauksen asettamishetkellä voimassaolevia Sopimusehtoja. Nämä ehdot voivat kuitenkin muuttua lain tai viranomaisen asettamien vaatimusten takia, tai jos Myyjä ilmoittaa ehtojen muuttumisesta ennen tilausvahvistuksen lähettämistä (Myyjä katsoo asiakkaan hyväksyneen muuttuneet Sopimusehdot, jollei asiakas ilmoita toisin seitsemän (7) päivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta).


21 Sovellettava Laki ja Oikeuspaikka

21.1 Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusosapuolten mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

21.2 Pyrimme tarjoamaan kaikille asiakkaillamme laadukasta palvelua, mutta mikäli haluat tehdä valituksen, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme asiakastilisi kautta tai soittamalla numeroon 0600-03451 (1,00€/min + pvm) ja teemme parhaamme selvittämään valituksesi mahdollisimman nopeasti. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan, voit käyttää Euroopan komission "Online Dispute Resolution" -sivustoa riidan ratkaisemiseksi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Email : [email protected]

Miksi Mister Auto
 • Maksat aina vähemmän
 • Luettelossa yli 300 000 alkuperäisen valmistajan tuotetta
 • Osaava asiakaspalvelu
 • 15. päivän palautusoikeus